Πρακτική Άσκηση στην ΑΚΤΩΡ/ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε.

Πρακτική Άσκηση στις εταιρείες:


1. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Δείτε πληροφορίες γαι την εταιρεία στην ιστοσελίδα: http://www.egnatia.eu

2. ΑΚΤΩΡ

Δείτε πληροφορίες γαι την εταιρεία στην ιστοσελίδα: http://el.aktor.gr/

 


 

 


Περιεχόμενα
Δ.Α.ΣΤΑ.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γραφείο Διασύνδεσης
Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας
ΜΟΔΙΠ
Πέμπτη
Νοέμβριος 2017
23

Logo ΕΠΕΕΔΒΜ-2013-ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ

images