* * * ΕΝΤΥΠΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 11/2017

Δείτε τα Έντυπα Έναρξης εδώ

Για το Σύστημα ΑΤΛΑΣ, δείτε εδώ


ΝΟΕ 2017

* Οι διαθέσιμες θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ αφορούν στην πλειονότητα τον ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ στην Ελλάδα.

Παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα να πραγματοποιηθεί η Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό, σε χώρες της ΕΕ (Από το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, εκτός της μηνιαίας επιδότησης και της ασφαλιστικής κάλυψης, καλύπτονται και 2 αεροπορικά εισιτήρια από και προς την χώρα διεξαγωγής της Πρακτικής Άσκησης)

 Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.


Πληροφορίες: Email: praktiki@teiwm.gr | Τηλέφωνο: 24610.68064


Για περισσότερες πληροφορίες/θέσεις Πρακτικής Άσκησης/Εργασίας:

  1. πραγματοποιήστε "Εγγραφή/Είσοδο" στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δ.Α.ΣΤΑ. του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας https://dasta.teiwm.gr
  2. πραγματοποιήστε "Εγγραφή/Είσοδο" στο ΑΤΛΑΣ: Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ http://atlas.grnet.gr/
  3. δείτε τις ανακοινώσεις του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης εδώ

Για επιπλέον απορίες/διευκρινίσεις, στείλτε email στο praktiki@teiwm.gr | Τηλ. 2461068064

 


Περιεχόμενα
Δ.Α.ΣΤΑ.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γραφείο Διασύνδεσης
Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας
ΜΟΔΙΠ
Πέμπτη
Νοέμβριος 2017
23

Logo ΕΠΕΕΔΒΜ-2013-ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ

images