>>> ΕΝΤΥΠΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΣΠΑ 09/2017

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ανακοινώνει ότι όλοι οι φοιτητές, οι οποίοι θα ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση έως και τις 30/9/2017, μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020, υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα δικαιολογητικά ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης από την Δευτέρα 2/10/2017 μέχρι και την Δευτέρα 16/10/2017. Η προθεσμία κατάθεσής όλων των δικαιολογητικών της πρακτικής άσκησης είναι δεσμευτική. Εκπρόθεσμη κατάθεση τους, θα δημιουργήσει προβλήματα πληρωμής.


Η κατάθεση όλων των δικαιολογητικών για την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης γίνεται από τον/την φοιτητή/τρια στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ή αποστέλλονται μέσω courier στην παρακάτω διεύθυνση:

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ Τ.Κ. 50100
ΤΗΛ. 24610 68064

completion

Δικαιολογητικά ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης


1. Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης 

(συμπληρωμένο/με υπογραφές-σφραγίδες)

2. Φωτοτυπία 1ης σελίδας από το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης

3. Βεβαίωση Ολοκλήρωσης (μία πρωτότυπη και μία φωτοτυπία)

4. Έκθεση αξιολόγησης από τον επόπτη φορέα απασχόλησης

(φωτοτυπία από τη σελ 16 του βιβλίου πρακτικής άσκησης ή σε μία ξεχωριστή σελίδα Α4 με υπογρ./σφραγ. από το φορέα)

5. Έκθεση αξιολόγησης από τον επόπτη εκπαιδευτικό (σε ξεχωριστή σελίδα Α4)

6. Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης

(συμπληρωμένα από τον φοιτητή κι από τον φορέα απασχόλησης)

7. Έντυπο-ΙΙ Λήξης Προγράμματος Πληροφοριακών Στοιχείων Ωφελούμενων

8. Τεχνική Έκθεση (αφορά μόνο το Τμήμα Μηχ/γων Μηχ/κων & Βιομηχανικού Σχεδιασμού)Τα έντυπα υπάρχουν ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο https://dasta.teiwm.gr/, ακολουθώντας το μενού: Πρακτική Άσκηση-> Φοιτητής/τρια-> Έντυπα-> Έντυπα Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

 

Δείτε και κατεβάστε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ολοκλήρωσης Π.Α. εδώ

Πληροφορίες: Email: praktiki@teiwm.gr | Τηλέφωνο: 24610.68064


Για περισσότερες πληροφορίες/θέσεις Πρακτικής Άσκησης/Εργασίας:

  1. πραγματοποιήστε "Εγγραφή/Είσοδο" στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δ.Α.ΣΤΑ. του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας https://dasta.teiwm.gr
  2. πραγματοποιήστε "Εγγραφή/Είσοδο" στο ΑΤΛΑΣ: Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ http://atlas.grnet.gr/
  3. δείτε τις ανακοινώσεις του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης εδώ

Για επιπλέον απορίες/διευκρινίσεις, στείλτε email στο praktiki@teiwm.gr | Τηλ. 2461068064

 


Περιεχόμενα
Δ.Α.ΣΤΑ.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γραφείο Διασύνδεσης
Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας
ΜΟΔΙΠ
Πέμπτη
Νοέμβριος 2017
23

Logo ΕΠΕΕΔΒΜ-2013-ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ

images