Δείτε επιπλέον θέσεις Πρακτικής Άσκησης για την Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΣΔΟ (Αττική)

Κατεβάστε την κατάσταση θέσεων Πρακτικής Άσκησης για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής εδώ

Κατεβάστε την κατάσταση θέσεων Πρακτικής Άσκησης για το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων εδώ

 


Περιεχόμενα
Δ.Α.ΣΤΑ.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γραφείο Διασύνδεσης
Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας
ΜΟΔΙΠ
Πέμπτη
Νοέμβριος 2017
23

Logo ΕΠΕΕΔΒΜ-2013-ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ

images